Skip to main content

Op weg naar werkgeluk

Werkgeluk ontstaat als je intrinsiek, van binnenuit, gemotiveerd bent. Je ervaart vrijheid, succes en veiligheid. Creativiteit en prestaties nemen toe. Er is sprake van werkgeluk.

Hieronder enkele tips and trucs om je op weg te helpen.

Motivatie van docenten gaat over het verlangen goed onderwijs te leveren. Extrinsieke- en intrinsieke factoren zijn van invloed op motivatie. Extrinsieke behoeften zoals baanzekerheid, salaris ed. hebben weinig invloed op motivatie. Je motivatie neemt af als deze behoeften niet vervuld worden.

Intrinsieke motivatie wordt verdeeld in drie psychologische basisbehoeften:

  • Autonomie: ruimte en keuzevrijheid in je taak
  • Competentie: gevoelens van succes
  • Verbondenheid: veiligheid in je team

Je kan last hebben van werkverslaving als deze behoeften niet worden vervuld. Werkverslaving is het tegenovergestelde van werkgeluk.

Je geniet van je taak als deze basisbehoeften wel worden vervuld. Je krijgt er energie van en haalt er voldoening uit. Je ervaart werkgeluk.

Lees de Autonomie Tips
Lees verder
Lees de Competentie Tips
Lees verder
Lees de Verbinding Tips
Lees verder

Ontwikkel gevoelens van autonomie

Kies bewust je eigen doelen. Denk na over het waarom. Schrijf ze op. Hang een inspirerende quote op een zichtbare plek. Dit herinnert je steeds aan je doelen.

Zorg dat jouw persoonlijke doelen of dromen in verbinding staan met die van de organisatie. Zoek daar expliciet naar. Dan is het zeker dat je werk en je passie samenvallen.

Maak voor jezelf concreet hoe je je doelen wilt bereiken. Splits het op in kleine stapjes.
Maak je eigen planning, per dag, per week en per maand.
Neem initiatieven uit eigen beweging. Begin gewoon. Wees niet te bang voor falen. Naarmate je verder komt ervaar je dat het steeds makkelijker wordt.
Neem verantwoordelijkheid, accepteer de gevolgen van je handelen en acteer daarop. Ook als het soms lastig is.

VRAAG EEN INSPIRATIESESSIE AAN

Ontwikkel gevoelens van competentie

Maak je taken net iets moeilijker dan dat je denkt aan te kunnen. Dat houdt het spannend.
Kom met ideeën, suggesties en voorstellen voor verbetering.
Focus je op één ding tegelijkertijd. Stel geen dingen uit. Rond stap voor stap af.
Reflecteer op jezelf. Wees je bewust van je kracht en je zwakte. Vergelijk niet met anderen.
Ontdek wat je uit moeilijke situaties kan leren. Doe er je voordeel mee.
Vier je successen. Sta erbij stil.
Werk aan je eigen ontwikkeling. Verdiep je in literatuur. Volg cursussen. Verbeter jezelf.
Zorg voor een gezond en ontspannen ochtendritueel. Ruim je werkplek op.
Sport regelmatig en ga op tijd slapen. Zorg dat je regelmatig de buitenlucht inademt.
VRAAG EEN INSPIRATIESESSIE AAN

Ontwikkel gevoelens van verbondenheid

Deel je doelen met collega’s. Vraag om feedback. Geef hen de ruimte je voortgang in de gaten te houden. Dan val je niet terug in oude patronen.

Zie de mens achter jouw manager. Ga ervan uit dat hij of zij graag goed met je wilt samenwerken.
Vertrouw je collega’s onvoorwaardelijk, voor 100%. Je zult vertrouwen ontvangen en je eerdere aarzelingen zullen verdwijnen.
Doe niet moeilijk over fouten. Fouten maken hoort erbij. Kijk veel meer hoe jullie er samen meerwaarde uit kunnen halen.
Geef complimenten en positieve feedback. Waardeer anderen juist ook als ze heel anders zijn dan jij.
Heb een luisterend oor. Help bij de uitvoering als collega’s daar behoefte aan hebben.
Zorg voor een gezellige atmosfeer. Maak bijvoorbeeld muziek op momenten dat het kan. Of maak een app aan waarin je niet-werk gerelateerde dingen met elkaar deelt.
VRAAG EEN INSPIRATIESESSIE AAN