Skip to main content

Resultaten van:

2875 Respondenten

bijgewerkt op 18-11-2020

Geef Feedback

36,7 %

.

36.7%

Autonomie score 4 of lager

Competentie score 4 of lager

Verbondenheid score 5 of hoger

19,1 %

.

19.1%

Autonomie score 4 of lager

Competentie score 5 of hoger

Verbondenheid score 5 of hoger

13,2 %

.

13.2%

Autonomie score 3 of 4

Competentie score 3 of 4

Verbondenheid score 3 of 4

7,3 %

.

7.3%

Autonomie score 5 of hoger

Competentie score 5 of hoger

Verbondenheid score 5 of hoger

7,2 %

.

7.2%

Je scoort op twee of drie onderdelen 2 of lager

6,6 %

.

6.6%

Autonomie score 4 of lager

Competentie score 5 of hoger

Verbondenheid score 4 of lager

6,3 %

.

6.3%

Autonomie score 5 of hoger

Competentie score 4 of lager

Verbondenheid score 5 of hoger

2.2 %

.

2.2%

Autonomie score 5 of hoger

Competentie score 4 of lager

Verbondenheid score 4 of lager

1,6 %

.

1.6%

Autonomie score 5 of hoger

Competentie score 5 of hoger

Verbondenheid score 4 of lager

Overzicht van de antwoorden per vraag

1. Ik heb weinig extra taken naast het lesgeven.

Eens

2. De directie controleert op kleine dingen.

Oneens

3. De prestatiedruk heeft teveel invloed op het onderwijs.

Oneens

4. Ik heb alle ruimte mijn lessen naar eigen inzicht in te richten.

Eens

5. Er zijn teveel verplichte vakken.

Oneens

6. Ik kan voldoende recht doen aan de eigenheid van ieder kind.

Eens

Autonomie

Gemiddelde score op het onderdeel autonomie

7. Niveauverschillen tussen leerlingen maken het lesgeven ingewikkeld.

Oneens

8. Ik vind een grote klas geen probleem.

Eens

9. Ik heb last van ouders die mij in mijn aanpak niet steunen.

Oneens

10. Ik kan genoeg tijd inruimen voor lesvoorbereiding.

Eens

11. Ik word als professional door de schoolleiding serieus genomen.

Eens

12. Ik ervaar onrust door allerlei veranderingen.

Oneens

Competentie

Gemiddelde score op het onderdeel competentie

13. In ons team is er sprake van groepsvorming.

Oneens

14. In ons team bepaalt degene met de grootste stem.

Oneens

15. Ik voel me beoordeeld en besproken door mijn collega’s.

Oneens

16. In ons team is er onderling vertrouwen.

Eens

17. Ik kan fijn samenwerken met mijn collega’s.

Eens

18. Ik ervaar steun van collega’s in lastige situaties.

Eens

Verbinding

Gemiddelde score op het onderdeel verbinding.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Jouw feedback

We stellen je mening over de test erg op prijs. Hiernaast kan je je oordeel geven. Veel dank!